pefc logo frontpage DK

Pentru că ne pasă de pădurile noastre

Perioada de tranziție pentru cele trei standarde revizuite este prelungită cu șase luni

Pentru a reduce presiunea de realizare a instruirilor de pe Organismele de certificare și Acreditare și pentru a sprijini entitățile certificate și organismele de certificare în timpul provocărilor Covid-19, perioada de tranziție pentru cele trei standarde revizuite este prelungită cu șase luni. Aceasta se aplică pentru:

• PEFC ST 2002:2020: Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements
• PEFC ST 2001:2020: PEFC Trademarks Rules – Requirements
• PEFC ST 2003:2020: Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard

Data actuală de tranziție 2021-08-14 pentru standarde este extinsă până la 2022-02-14. Acest lucru oferă entităților certificate, organismelor de certificare și organismelor de acreditare o mai mare flexibilitate în ceea ce privește transferul la noile standarde.