pefc logo frontpage DK

Pentru că ne pasă de pădurile noastre

Schema de certificare forestiera PEFC-engleza

2017 - Romania - PEFC Forest Certification Scheme v4

 

Standardele reprezintă documente, stabilite prin consens şi aprobate de către un organism de standardizare, care asigură, pentru uz comun şi repetat, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatelor lor, cu scopul de a se obţine gradul optim de ordine într-un anumit context.

Standardele și alte publicații pe tema standardizării sunt orientări voluntare menite să ofere specificații tehnice pentru produse, servicii și procese. Ele sunt elaborate de organizații private de standardizare, de obicei la inițiativa părților interesate care consideră necesară aplicarea unui standard.

Adoptarea unor standarde se face voluntar, dar avantajul este că cel care le adoptă dovedește astfel că produsele și serviciile sale ajung la un nivel înalt de calitate, de siguranță și de fiabilitate.